محل تبلیغات شما
مقدمه همه پيشرفتهاي شگفت انگيز دنياي كنوني، زاده يادگيري انسان است. محيط و آنچه در آن است پيوسته در معرض تغييرقرار دارد و انسان براي هماهنگ شدن با آن تغييرات و يا براي مقابله و مبارزه با آنها و يا براي درك چگونگي تغييرات و ارائه راه حلهاي مناسب براي سازگاري و براي ادامه زندگي، پيوسته در كوشش و تلاش براي يادگيري و افزودن بر دانش خويش است ( 1). شتاب تغيير و تحول در جهان امروز در زمينههايي چون تحولات تكنولوژي اطلاعات، شرايط پيچيدهاي را ايجاد كرده است.

رابطه بین باورهای معرفت­ شناختی، هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی

مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان سال اول و پنجم رشته پزشکی

انواع رویکردهای دانشجویان به یادگیری سطحی و عمیق

انسان ,پيوسته ,يا ,تغييرات ,يادگيري ,تكنولوژي ,يا براي ,پيوسته در ,تغييرات و ,و يا ,1 شتاب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اخبار و داده های کلان اقتصادی